dilluns, 20 de març de 2017

TDR


 Els alumnes de 4t d'ESO han començat les seves exposicions finals de l'Expressa't i Convenç. Com ja sabeu, aquest projecte s'inicia a P3 i finalitza a 4t d'ESO. Els diferents alumnes trien lliurement un tema aprofitant que han de fer el Treball de Recerca. És molt important que dominin el tema que trien i que els agradi per tal de fer un bon Expressa't i Convenç final. Totes les famílies heu rebut un correu on  s'especifica l'horari de les exposicions i les diferents temàtiques. Podeu assistir- hi lliurement sempre i quan aviseu. 

Aquest és el moment on els nostres nois i noies duen a terme totes les tècniques i estratègies apreses aquests anys per a fer una bona exposició oral . Han de controlar i dominar el què volen dir, com ho volen dir i com utilitzaran el seu cos i expressions per reforçar-ho. Finalment rebran el nostre certificat de superació d'aquest projecte. Volem nois i noies competents en comunicació.